Privacyverklaring

Voor Magazijn Onderwijs is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang.
Deze privacyverklaring is er om u te informeren over de manier waarop Magazijn Onderwijs gebruikmaakt van deze gegevens. Magazijn Onderwijs zal uw data vertrouwelijk behandelen en uw gegevens nooit doorgegeven aan derden. U heeft uiteraard altijd inzage en correctierecht.
Deze verklaring heeft alleen betrekking op de websites en / of webshops van Magazijn Onderwijs en niet op andere websites waarop onze links worden aangeboden.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Magazijn Onderwijs verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens waaronder uw e-mail adres en NAW-gegevens voor de volgende doeleinden:
(1) voor het leveren van onze diensten;
(2) het meten van de belangstelling voor onze diensten en om het gebruikersgemak van de website te bevorderen;
(3) om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Magazijn Onderwijs.

Wijzigen van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw gegevens of deze laten corrigeren.
Wij stellen het op prijs als u melding maakt van eventuele onjuiste klantinformatie, zodat wij u in de toekomst op correcte wijze kunnen benaderen. Als u over een Magazijn Onderwijs account beschikt op onze webshop, kunt u bepaalde wijzigingen zelf online doorvoeren. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres gegevens naar: info@magazijnonderwijs.nl

E-mailadressen

Uw e-mailadres wordt uitsluitend in ons systeem bewaard als dit rechtstreeks aan ons is doorgegeven.
We gebruiken die e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is doorgegeven en verder voor andere marketing-of service doeleinden. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit via telefoon of e-mail aan onze afdeling relatiebeheer mede delen op het hieronder vermelde adres. Uw e-mailadres wordt uitsluitend door Magazijn Onderwijs gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.

Overige informatie

Magazijn Onderwijs bewaart alle instelling- en contactpersooninformatie die u vrijwillig aan ons verstrekt. Deze informatie wordt gebruikt ten behoeve van marketing- en service doeleinden. Als u ons uw postadres of telefoonnummer meedeelt kunt u periodiek mailings en catalogi van ons ontvangen. Als u hier niet langer prijs op stelt kunt u hiervoor contact opnemen met de afdeling relatiebeheer op het hieronderstaande adres.

Beveiliging gegevens

Magazijn Onderwijs maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens. Wij maken gebruik van de nieuwste technologie om uw data te coderen.

Wijzigingen privacyverklaring

Magazijn Onderwijs behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd.
Bovenstaand beleid en verklaringen zijn niet bedoeld als een overeenkomst en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Als u nog vragen heeft over deze Privacyverklaring en/of ons beleid, neemt u dan contact op met:

V&B Magazijn Onderwijs Rotterdam B.V.
Fortunaweg 35
3113 AN - SCHIEDAM

Tel: 010-437.89.26
Fax: 010-437.89.67
E-mail: info@magazijnonderwijs.nl

Toepasselijkheid

Dit privacybeleid en de Algemene Voorwaarden van Magazijn Onderwijs zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.