Onderwijsdrukwerk aanleveren

Aanleverspecificaties onderwijsdrukwerk Onderwijsdrukwerk aanleveren

 

 

 


Onderwijsdrukwerk aanleveren bij Magazijn Onderwijs

Op deze pagina vindt u informatie hoe onderwijsdrukwerk aanleveren het gemakkelijkst verloopt en tips om fouten te voorkomen. Ontbreekt het u aan passend materiaal om onderwijsdrukwerk aan te leveren? Neem dan gerust contact met ons op!

Aanlevermogelijkheden

Er zijn verschillende manieren om uw bestand(en) bij ons aan te leveren hieronder enkele voorwaarden waaraan u dient te voldoen:

Onderwijsdrukwerk aanleveren via email, cd-rom of via zip (WeTransfer)
U kunt uw bestand naar ons mailen via de email, toesturen op een cd-rom of verzenden in een zip bestand (WeTransfer). Uw bestanden worden handmatig bij ons gecontroleerd. Wanneer de bestanden niet voldoen aan de criteria of om een andere reden niet goed door de controle komen, wordt u hiervan per mail of telefonisch op de hoogte gebracht.

Magazijn Onderwijs kan niet aansprakelijk gesteld worden voor teleurstellend resultaat als gevolg van niet juist aangeleverde bestanden. Hierbij moet u denken aan taal en/of spelfouten, onjuiste kleuren of kleuromzetting, rasters, verlooptinten etc.

Type bestanden
Bestanden kunnen worden aangeleverd in de bestandsformaten: PDF, JPG,TIF, EPS.

Fonts
Alle bestanden moeten worden aangeleverd met ingesloten lettertypes of met alle tekst in outlines/contouren moeten worden aangeleverd.

Transparanties en overdruk
Transparanties en overdruk kunnen problemen veroorzaken. Om die redenen dienen transparanties te worden afgevlakt. Daarnaast wijzen wij u erop dat tekst en/of beeld niet op overdruk moet staan. Wanneer dit namelijk wel het geval is, bestaat er het risico dat betreffende tekst en/of beeld in het drukprocédé slecht tot niet zichtbaar zijn. Witte teksten of vlakken e.d. die op overdruk staan zullen in zijn geheel wegvallen. (let op: het aanleveren van bestanden met transparanties en/of overdruk is geheel op eigen risico.)

Indesign en Illustrator
In Indesign en Illustrator kunt u overdruk rechtstreeks verwijderen in het pallet ‘kenmerken’. Transparaties kunt u in Illustrator direct afvlakken via menu ‘object’. In Indesign maakt u een profiel aan onder het menu ‘bewerken > voorinstellingen transparanties afvlakken’. U kiest daar de regelen (hoge resolutie) en klikt op ‘nieuw’ en geeft uw bestand een naam. Zet dan de eerste schuif van 100% naar 75%. Het overige mag blijven staan en vink vervolgens in het onderste vakje complexe regio’s bijknippen’ aan. Bevestig met ‘ok’. Bij het exporteren naar PDF kiest u onder ‘advanced’voor dit aangemaakte profiel.

Lijnen
Lijnen (vector) worden automatisch verhoogd tot 0,08mm indien ze dunner zijn en hierdoor zouden vervallen in het resultaat.


Kleuren

Kleuren Onderwijsdrukwerk aanleverenFull color
Full color (4/0 – 4/4) bestanden moeten altijd worden opgemaakt in CMYK.
Indien PMS kleuren worden gebruikt in een full color opdracht zullen wij deze zelf omzetten naar full color met het juiste kleurprofiel voor het gekozen papier. De maximale kleurdekking bij full color drukwerk is ongeveer 340%.

PMS kleuren
Bestanden met een-, twee-, drie- of vierkleurig drukwerk moet worden opgemaakt in PMS (solid colors). Deze kleurcodes moet u meegeven in uw document.


Formaten en snijmarge

Formaten en snijmarge Onderwijsdrukwerk aanleverenBestand voor drukwerk
Bestanden voor drukwerk dienen te worden aangeleverd in de juiste formaten. Houdt u hierbij rekening met 3 mm snijmarge/afloop aan alle zijden. We adviseren dat u altijd minimaal 3 mm binnen het netto formaat werkt, zodat belangrijke teksten en/of afbeeldingen niet kunnen komen te vervallen, bij het snijden van drukwerk is altijd een tolerantie aanwezig, dus pas op met kaders kort langs de snijlijn.