Milieubeleid

Milieubeleid Milieubeleid

Milieubeleid Magazijn Onderwijs


Bent u net zo begaan als ons?

Bij Magazijn Onderwijs zijn we begaan met het milieu.
We ondersteunen daarom initiatieven die de milieubelasting verminderen.
We geloven in klimaatbewust ondernemen en leven.
“Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)” is bij Magazijn Onderwijs geen thema, maar een vanzelfsprekendheid.

Het is onze bedoeling om voortdurend ons milieubeleid te verbeteren.

Dit doen wij o.a. doormiddel van:

 • Het minimaliseren van ons energieverbruik.
 • Gebruik van papier voorzien van het FSC keurmerk voor facturen, pakbonnen, acties, etc.
 • Hergebruik van alle nog bruikbare dozen welke wij van leveranciers krijgen toegezonden.
 • Verminderen van afval door het gebruik van gerecyclede materialen, daar waar mogelijk.
 • Verzekeren dat het afval wordt ingezameld op een veilige en verantwoordelijke manier.
 • Investeren in producten die beter presteren op het vlak van het milieu.
 • Al onze printers, copiers en monitoren zijn voorzien van het Energystar logo voor minimaal energieverbruik.
 • Te kiezen voor leveranciers die zoveel mogelijk handelen in overeenstemming met de milieu waarden.
 • Altijd houden aan de wet- en regelgeving in de milieuwetgeving. 
   

Bewust ondernemen MilieubeleidWij ondernemen bewust
Magazijn Onderwijs is zich bewust van zijn grote verantwoordelijkheid voor kinderen, de samenleving en het milieu. We doen er alles aan om de natuurlijke elementen waarop ons leven is gebaseerd te beschermen.

 
Door al onze inspanningen voldoen wij aan de MVO gedragscode die de Nederlandse Overheid en ook een belangrijke en toonaangevende groep van Nederlandse bedrijven en instellingen zich heeft opgelegd als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

People, planet en profit

MVO 300x288 Milieubeleid

MVO
In grote lijnen onderscheiden we MVO in people, planet en profit.
MVO is goed voor de mens en het milieu en het levert nog geld op ook.

People, de maatschappij
Alle inspanningen die een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.
Niet alleen goede doelen dragen bij aan MVO, maar ook het verbeteren van welzijn van mensen binnen en buiten ons bedrijf.

Planet, de wereld om ons heen
Magazijn Onderwijs probeert verspilling zoveel mogelijk te voorkomen, dit resulteert direct in een beter en duurzaam milieu omdat dit onder andere de CO2-uitstoot vermindert.

Profit, dus winst
Het is duidelijk en goed aantoonbaar, dat MVO geld oplevert.
Dit o.a. op het gebied van kostenbesparing, verbetering van ons bedrijfsimago, etc.

Help ons de rijkdom van de natuur te behouden!
U bent er al zeker van dat Magazijn Onderwijs haar bijdrage levert om het milieu zo min mogelijk te belasten.