Milieu

Er is veel veranderd in de wereld. Het wordt warmer, de ijskap smelt, de woestijnen worden groter, de waterspiegel stijgt en het weer wordt steeds extremer.Tevens hebben we te maken met een samenleving waarin de bevolking de komende decennia blijft groeien. De levensstandaard van mensen is enorm gestegen en daarmee ook het aanbod van producten en diensten. Dit draagt bij aan een zware belasting van met milieu en het gebruik van natuurlijke bronnen en grondstoffen.

Er heerst klimaatverandering. Niemand kan eromheen, iedereen denkt na over energiebesparing en over milieubewust leven.

De uitdagingen die dit met zich mee brengt stelt ons als doel er alles aan te doen de natuur te behouden.
Niet alleen voor ons zelf maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Volgende generatie
Als bekende leverancier aan vooral jonge kinderen heeft Magazijn Onderwijs een duidelijke verantwoordelijkheid.
We zijn ons er terdege van bewust en we werken daarom voortdurend aan verbeteringen van onze maatschappelijke functie.
Verbeteringen op het vlak van onze arbeidsomstandigheden, vervoer, afval, etc.staan bij ons hoog in het vaandel.

Wat is klimaatverandering?

Broeikaseffect
Het broeikaseffect, dat de oorzaak is van klimaatverandering, wordt veroorzaakt door opstapeling van CO2, die als een dekbed over de planeet heen ligt en de warmte in de atmosfeer vasthoudt. De atmosfeer van de aarde koelt af en warmt op, net als ons lichaam, waarbij de verwarming door de zon in evenwicht is met de energie die verloren gaat tijdens de afkoeling.

Broeikasgassen
Bepaalde gassen (broeikasgassen genoemd) werken als de veren in een dekbed: ze houden de warmte in de atmosfeer vast. Hoe meer broeikasgassen zich in de afmosfeer bevinden, hoe hoger de temperatuur van de planeet blijft (hoe meer veren in een dekbed, hoe warmer het eronder blijft). Het broeikaseffect is oorspronkelijk een natuurlijk en positief fenomeen, want het zorgt ervoor het het klimaat van de wereld stabiel genoeg blijft om leven toe te laten.

Maar de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is sinds de industriële revolutie met 30% gestegen. Er wordt verwacht dat het niveau in de komende 100 jaar nog kan verdubbelen. Hoe meer CO2, hoe hoger de temperatuur.

Wat kunt u eraan doen?

Samenwerken
Met de inzet van Magazijn Onderwijs en u samen zijn we verplicht een belangrijke bijdrage te leveren voor het milieu.
Voor onszelf maar zeker voor de komende generaties.

Kijk hoe het ook bij u tot de dagelijkse werkwijze gaat behoren.
De bronnen van onze aarde zijn eindig en vragen ons hier voorzichtig en bedachtzaam mee om te gaan.
Bestel zo veel mogelijk in 1 keer, dit is bijvoorbeeld de beste manier om uitstoot te beperken en afval te verminderen.

Het mooie is dat u niet alleen het milieu een grote dienst bewijst, maar ook vooral verstandig met uw uitgaven omgaat. Hiermee bespaart u jaarlijks honderden euro’s en dat is natuurlijk alleen maar mooi meegenomen

Goede reden om direct mee te beginnen!